Logi sisse

GPS kaugjälgimineAitame Sul masinaparki ja sellega seotud kulusid kontrollida

Projekteerime ja toodame ise GPS/GPRS kontrollereid ning nende lisasid

Arendame kaugjälgimisteenuste tarkvara, mis aitab masinaid jälgida nii reaalajas kui ka minevikus

Meie teenuseid kasutab enam kui 700 ettevõtet, oleme paigaldanud üle 9000 seadme

Meie kliendilood

Tallinna lennujaam kasutab lindude peletamiseks gaasikahureid, mis on juhitavad kaardirakendusest. Kuna meie territoorium on suur ning kahurid paiknevad laiali üle territooriumi, siis varasem raadioside teel juhtimine, tulenevalt raadioside levi piirangutest, ei töötanud korrektselt. Leidsime, et saame kasutada meie GIS kaardilahendust, mille kaudu näeme kahureid ning saame edastada gaasikahuritele käsklusi ja kogu tegevus on fikseeritav ehk taasesitatav nii lennufirmadele, kui järelevalveasutustele, kes käivad lennujaamasid kontrollimas.

Metrotec pakkus välja lahenduse, kus kahuritele lisatakse seade, mis saab töökäsud üle GSM-võrgu, tagades sellega aparaatide kaugjuhtimise ja piiranguteta toimivuse kogu territooriumil.

Metrotec valmistas meie jaoks kaardilahenduse, kus nägime kahurite asukohti, nende toimeolekuid ning saime edastada tulistamiskorraldusi sõltumata meie endi heteasukohast ja kasutades selles otstarbeks nutiseadmeid. Viimasega tagati, et tegevusi sai teostada operatiivselt rajameistri autost.

Koostöö Metroteciga laabus hästi, sest partner mõtleb kaasa. Meil on hea meel tõdeda, et koostöös töötasime välja toimiva erilahenduse, mis on stabiilselt toimunud aastaid. Oleme eelpool kirjeldatud lahenduse juurutanud ka Tartu lennujaamas, kus gaasikahureid kasutavad lindude peletamiseks lisaks meie töötajatele ka Lennuliiklusteeninduse AS lennujuhid oma töökohalt lennujuhtimise tornist.

Eesmärk: Olerexi eesmärk on teha asju alati efektiivsemalt. Selle tarbeks soovitakse kaardistada, mõõta ja analüüsida neid tegevusi, mida saab edaspidi kasutada ettevõtte protsesside paremaks muutmisel ja motiveeriva palgasüsteemi väljatöötamisel.

Lahendus: Autode paiknemist kaardil ning nende liikumisi jälgime juba ammu. Kasutusel olevate kütuseanduritega kontrollime kütusekulu, võrdleme seda juhtide ja erinevate masinate lõikes. Kahepoolset sidet kasutades edastavad logistikud töökorraldusi juhtidele, täitmise kohta annavad juhid samal kanalil tagasisidet logistikutele.

Koostöös Metroteciga analüüsime aeg ajalt veoprotsesse ning arutelude käigus oleme avastanud uusi võimalusi. Mõningase piloteerimise järel võtsime monitooringu alla mahalaadimispumba töö ja haagise küljeluukide avamise. Juhid töötavad vahetustega ja masinad on võimalusel 24/7 kasutusel. Juhtide tuvastamiseks ning nende tööaja fikseerimiseks paigaldasime veokitesse RFID lugejad. Liidestasime Metroteci süsteemi omaenda majandustarkvaraga.

Tulemus: Masinate töö on koordineeritud, kütusekulu kontrolli all, lihtne ning mugav on kontrollida vedelkütuse mahalaadimisi. Kaasaegsed elektroonilised lahendused aitavad säästa aega.

Luukide avatuse monitoorimine ja mahalaadimispumba töö mõõtmine aitab kaasa juhtide töö efektiivsuse hindamisel. Saadud andmed võimaldavad võrrelda autojuhti keskmiste näitajatega ja premeerida kiiremaid. Operatiivsemate mahalaadimiste arvelt on lühenenud seisuajad, mis omakorda on suurendanud veojõudlust.

Võimalus RFID kaardiga ennast tööpäeva alguses ja lõpus registreerida on lihtsustanud nii palgaarvestust kui analüüsi töötaja kohta. Info käsitööna edastamine on kadunud, eksimusi on vähem ning numbrid täpsemad.

Oluline kasutusele võetud ning elu lihtsustav lisa on andmete perioodiline allalaadimine sõidumeerikult. Kui varem tuli see teostada üle Eesti suvaliselt laiali paiknevate autode asukohtades ning tegevus vajas koordineerimist, siis nüüd toimetab selle automaatselt meie eest ära tarkvara. Üks tüütu kohustus vähem meeles pidada ning võidetud aeg tülika toimingu teostamise arvelt.

Väga kasulikuks osutus liidestatus meie majandustarkvaraga. Väga mitmed andmed laekuvad automaatselt. Välistatud on tülikas ja vigaderohke käsitsi andmesisestus ühest süsteemist teise. Info on õigeaegselt olemas ning selle pealt saab teha täpsemaid otsuseid, mis omakorda muudab ettevõtet tervikuna efektiivsemaks.

gps seadmed

F-Track veebiteenus

Positsioneerimine

 • Kõik masinad ühel kaardil
 • Erinevad kaardipõhjad
 • Aadressiotsing
 • Huvipunktide (POI) tekitamine
 • Sõitude mahamängimine

Pidev reaalajas uuenev info masinate paiknemisest ja hõivatusest. Selge ülevaade liikuvate ja paigalseisvate, rakendatute ja mittetöötavate masinate osas. Kas valitud marsruut ja ja sõidukiirus olid optimaalsed? Kui pikk oli koorma laadimisaeg? Täpse vastuse saad, kui vaatad sõitmiste ajalugu maakaardil. Või veel parem – kasuta pleierit ja mängi sõit ise läbi!

Kahepoolne side

 • Garmin’i navigaator
 • Sihtkohtade ja töökäskude etteandmine
 • Sihtkohta jõudmise aeg

Kaugjuhitav navigatsiooniterminal kabiinis loob kaarditoega kahepoolse andmeside autojuhi ja kontori vahel. Kontoris kaardile märgitud sihtkoht kantakse hiireklikiga autojuhi naviseadme ekraanile. Maksimaalne mõistetavus minimaalse infohulga kaudu! Juht võtab töö vastu ja navigaator juhatab ta kohale.

Lisaks masinate asukohtadele ja hõivatusele on kontorile näha ka sihtkohainfo ja ülesande täitmiseks kuluv aeg. Teekond sihtkohta on jälgitav reaalajas. Täpsed suunised säästavad nii aega kui kütust. Kaardile visualiseeritud töökäsk kombineerituna navigaatori liiklussuunistega teeb autojuhi töö lihtsaks ja stressivabaks.

Lisaks automatiseeritud teadetele võimaldab navigatsiooniterminal juhile ja kontorile kahepoolset infovahetust. Lihtsa ja kiire andmeside tulemusena suureneb operatiivsus reageerimisel sündmustele – ootamatust tellimusest purunenud rehvini.

Broneerimine

 • Sõidukite ühiskasutus
 • Sõiduki reserveerimine kindlale juhile määratud perioodiks
 • Broneerimisperioodil keskluku avamine juhi telefonilt

Ühiskasutus on üks võimalustest masinapargi suuruse optimeerimisel. Broneerimissüsteem võimaldab kasutajal reserveerida endale sõiduki eelseisvaks perioodiks ning annab hea ülevaate ühisressursi rakendatusest üldse. Seadme paigaldusest sõltuvalt on broneerimisperioodil kesklukk ja signalisatsioon juhitavad kasutaja mobiiltelefonilt.

Graafikud, tabelid, diagrammid

 • Selged ja ülevaatlikud
 • Dünaamiline skaala

Parema ülevaatlikkuse huvides esitatakse andmeid tabelite kujul võrdlevalt. Sorteerimine loob võimaluse masinate pingeridade moodustamiseks kas kütusekulu, läbisõidu või mingi kolmanda mõõdiku põhjal.

Sagedasti annab esitus graafikute või diagrammide kujul andmetest läbinähtavusele täiesti uue tasame. Hetkega saab selgeks, mis toimub masina kütusepaagis. Dünaamiline skaala toob selgelt esile ka mõneliitrise kao.

Aruanded

 • Sõiduaruanne
 • Kütusekulu aruanne
 • Kiiruste aruanne
 • Sõidupäevik
 • Lisaseadmete kasutamine
 • .pdf, .xls, .csv eksport

Registreerides kindla periooodilisusega külgeühendatud andurite näidud, tuvastades muutused andurite näitudes ning salvestades 24/7 kogu liikumisajaloo toodab F-Track süsteem pidevat ja kvaliteetset lähteandmestikku. Andmestiku töötlemine, filtreerimine ja koondamine loob kasutajale mitmeid erinevaid aruandeid.

Aruanded kajastavad sõidu-, seisu- ja jõudeaegasid, töö- ja puhkeaegasid, liikumiskiiruseid. Samuti ka läbisõite, tankimisi, keskmist kütusekulu 100 km ja mototunni kohta.

Interaktiivne kasutajaliides võimaldab pidada sõidupäevikut ning seda ka odomeetri põhiselt. Lähtuvalt vajadusest saab kasutaja valida igale aruandele sobiva väljundformaadi, olgu see siis html, pdf, csv või xls.

Andmed veoki kompuutrist

 • Tarbesõidukeid hõlmav FMS standard
 • Sõiduvõtete ja -stiili hindamine
 • Kiirendamised, pidurdamised
 • Mootori pöörded

Kiirendamised, pidurdamised, püsikiiruse hoidja kasutamine, mootori pöörded – need on muutujad keskmise kütusekulu võrrandis. Kõik otsivad võimalusi, et tehnika saaks ekspluateeritud säästlikult ja õigete võtetega. Pardakompuutrist registreeritud info võimaldab hinnata sõiduvõtteid ja veoki kasutamise heaperemehelikkust, mis lõpptulemusel väljendub ka säästetud kütuses.

Andmete eksport

 • Infosüsteemide ühendamine
 • Äriprotsessi analüüs F-Track süsteemi andmetel
 • Elementaarsed web service päringud

F-Track süsteemi poolt toodetud andmed on täpsed ja usaldusväärsed. Need sobivad nii äriprotsesside analüüsiks kui ka palgaarvestuseks. Äritegevust analüüsib ja mõõdab majandustarkvara, palgaarvestust teostab raamatupidamisprogramm. Ühtmoodi hästi võivad F-Track süsteemi andmed olla lähteinfoks mõlemile.

F-Track API on käepärane tööriist, mis lihtsal viisil võimaldab omavahel siduda kaks infosüsteemi. Formeeri elementaarne andmepäring ja tarbi kvaliteetseid andmeid otse F-Track süsteemi andmebaasist. Olgu need siis tööaeg, puhkeaeg, läbisõidetud kilomeetrid või midagi muud. Õige pisut kõige lihtsamat programmeerimistööd ja kogu andmeimport toimub automaatselt.

Alarmiedastus

 • Operatiivne alarmeerimine kui midagi on pahasti
 • SMS kütusekao korral
 • Tehnohoolduse ja ülevaatuse meeldetuletus

Väga tähtis on saada operatiivselt informeeritud probleemidest. Olulisemaks teavituseks peetakse SMS-alarmi kütusekao korral. Palju on esinenud juhtumeid, kui operatiivse reageerimise tulemusel on süüdlane kohapeal kinni peetud. S

amuti on tähtis saada meeldetuletusi nii öelda rutiinsete kohustuste osas, nagu seda ülevaatus, kindlustus või peatselt eelseisev tehnohooldus. Alarmiedastus jagab sellised sündmused erinevatesse kategooriatesse ja võimaldab saada neist informeeritud kõige vahetumatel isikutel. Saad tekitada piiramatu hulga adressaate ja siduda need erinevate veokitega.

Kombineerides neid seoseid teadete kategooriatega võid olla kindel, et õiged inimesed saavad kas emaili või SMSiga operatiivselt teavitatud erinevatest sündmustest. Olgu see siis turvaalarm, kütusekadu, hadusteade või oluline sõnum autojuhilt.

Kasutajakontod

 • Piiramatu alamkontode hulk
 • Paindlik seadistamine
 • Erinevad õigustasemed

Luues ja hallates kasutajakontosid, saad oma töötajatele, äripartneritele või ka klientidele võimaldada juurdepääsu F-Track süsteemile. Keegi tahab saada konkreetse veoki mingit kindlat tüüpi aruannet. Keegi teine jällegi soovib jälgida kaubasaadetise liikumist. Kedagi kolmandat huvitab mingi kolmas detail.

Paindlik süsteem võimaldab luua erinevate õigustasemete ja profiilidega alamkontosid ning siduda kasutajatega erinevaid masinaid. Samuti saab konstrueerida ühendkontosid, mis koondavad ühe tunnuse alla erinevate vedajate veokeid.

Geoalad

 • Hulknurksed või ringikujulised
 • Külastusaruanded ala, huvipunkti või riigi põhiselt
 • Kogunemisteavitus mitme objekti saabumisel alasse

Ringikujuliste ja hulknurksete aladega saab kaardil tähistada peale- ja mahalaadimiskohti, maardlaid, põllusiile või mistahes erinevaid territooriume. Alade külastusaruanne võimaldab mugavalt loendada koormaid, mõõta lumelükkamisele, kündmisele või mingi muu teenuseosutamisele kulunud aega.

Tööolekud

Kui pikk on laadimis või ooteaeg? Kui palju kilomeetreid sõidetakse maha tühjalt? Kui suure osa moodustavad tühisõidud tööajast? Nendele küsimustele annab täpsed vastuse töö olekute aruanne.

 • Kuni 19 erineva oleku kajastamine
 • Olekute nimetamine omaenda äranägemise kohaselt
 • Täpne ülevaade ärakulutatud ajast, kui kaua mingi mehhanism töötas
 • või kui kaua mingi tööoperatsioon aega võttis
 • Iga töötsükli registreerimine koos nimetuse, alguse ja lõpu
 • kellaaja, kestuse, asukoha, ärkulutatud kütuse, mahasõidetud vahemaaga
 • Võimalus lisada elektroonilisse päevikusse igale kirjele omi
 • märkmeid
 • Raporti andmed saad esitada teenuse tellijale

Sagedadasti on kasulik tarne- või tööprotsess jagada osadeks ning mõõta üksteisele järgnevate olekute kestuseid. Kestuste mõõtmine võimaldab mõista, mille peale aeg ära kulus. Mõõdetud tulemustel saab hinnata protsessi efektiivsust, kujundada teenuse hinda, töötada välja motiveerivat palgasüsteemi, võtta registreeritud olekud aluseks tööpäevikule. Vaata ka kasuliku lugemise artiklit „Töö olekute registreerimine“

Juhtide tuvastamine

 • Väljaspool kontorit kulutatud tööaja mõõtmine
 • Tööaja fikseerimine vahetustega töötamisel
 • Eritehnika kasutamine erinevate operaatorite poolt
 • Käepärane juhipõhine aruandlus

Tööaja täpne arvestus ja juhipõhine aruandlus on ühtmoodi vajalikud asjad mõlemad. Hooajalisi töid teostatakse enamasti mitmes vahetuses. Üsna tavaline on olukord, kui eritehnika on kasutuses mitme juhi poolt. Seadme külge ühendatud lugeja registreerib juhi kiibi. Kiibi kood on juhiga seostatud serveri andmebaasis. Alati on teada, kes on roolis praegu ning kelle poolt mingi sõiduk kasututud on olnud varasemal perioodil.

Temperatuuride mõõtmine

 • Teavitus piirtemperatuuri tuvastamisest
 • Veoseruumi temperatuuri monitooring
 • Kuni 8 termomeetri kasutamine ühe seadme küljes
 • Temperatuurilogi veoteenuse tellijale

Mitmetes rakendustes on tarvidus monitoorida keskkonna temperatuuri või saada alarmeeritud temperatuuri piirväärtuse tuvastamisel. Metrotec võimaldab ühe seadme küljes kasutada kuni 8 termomeetrit. Ühenduskaablite lubatav kogupikkus kuni 40m.

Graafikud kajastavad temperatuuri muutumise dünaamikat varasema andmeajaloo vältel. Andmeajalugu toob üheselt esile, millal konkreetne temepratuur mõõdeti. Kõrvutades seda sõidusituatsiooni, masina paiknemise ja pardasüsteemide andmetega saab mõista, mis millest tingitud oli ning mis asjaolud olid omavahel seotud.

Hoolduspäevik

Sellega tead mis on tehtud, mis on teoksil ja mis vajab ärategemist.

Teenindusmoodul on ette nähtud masinate tehnilise teenindamise haldamiseks. Siia alla kuuluvad remondid, hooldused, rehvivahetused, ülevaatused. Täiesti tavaline on olukord, kus masinate teeninduskäiguga käib kaasas pidev segadus. Seda enam, et lisaks tehnikaühikute arvukusele on masinapark sageli ka üsna eripalgeline. Rääkimata tõsiasjast, et erinevaid sõlmi remondivad ja hooldavad erinevad töökojad. Sageli on ka rehvid hoiustatud mitmetes eri kohtades. Masinapargi teenindusmoodul korrastab selle sasipuntra. See on abivahend teenindusaegade broneerimiseks ja meeldetuletamiseks. Samuti ka keskseks kohaks, kuhu jääb maha teeninduskäik koos kogu vajaliku dokumentatsiooni ja pildimaterjaliga. Teenindusmoodulist saab iga asjaosaline igal ajal teada, mida milllalgi mingi masina juures remonditi ja kus on hoiustatud selle rehvid.

Sõidumeerik

 • Sõidumeeriku ja juhikaardi andmete automaatne kopeerimine olenemata juhi ning veoki asukohast
 • Andmete automaatne arhiveerimine
 • Veebipõhine juurdepääs failidele
 • Põhjalikud aruanded juhi tegevusest, rikkumistest ja vigadest
 • Märge sõidumeerikus andmete kopeerimise sündmusest

Seadusest tulenevalt on vedajal kohustus kvartaalselt kopeerida andmed sõidumeerikult ning igakuiselt juhikaardilt. See töö on sobilik ära lasta teha tarkvaral. Üks tüütu kohustus endal vähem meeles pidada ning võidetud aeg tülika toimingu teostamise arvelt. Kasutaja määrab igale masinale perioodi, mille möödudes andmete kopeerimine ja arhiveerimine seejärel täisautomaatselt toimub. Allalaadimiste kohta jääb märge ka sõidumeerikusse. Detailsed aruanded on veebis alati kättesaadavad.

Seadmed

Teltonika FMB 010

OBD2 diagnostika pistikusse paigaldatav positsioneerimisseade. Sellelaadsete seadmete suurimaks eeliseks on paigalduse lihtsus. Seadme pistikusse torkamisega saab hakkama igaüks ja seeläbi pole lisakulutusi paigaldusele ega mahamonteerimisele. OBD2 diagnostikaport on olemas kõikidel sõidu- ja pakiautodel, mis on toodetud alates 2004 aastat.

Loe täpsemalt
Teltonika FMB640

Kõige populaarsemaks kasutusvõimaluseks on digitahhograafilt andmete allalaadimine. Kasutaja ainsaks mureks on seadistada periood ning selle järgi toimub edasine mahalaadmiste protsess automaatselt.

Loe täpsemalt
Teltonika FMB122

Pisike kompaktne seade sisuliselt mistahes tehnika kaugjälgimiseks. FMB122 näol on tegemist seadmega, mis paigaldatakse „silma alt ära“. Kontrolleri väikesed mõõdud ja väline GPS antenn võimaldavad seadmele alati leida sobiva paigalduskoha selliselt, et see poleks lihtsalt leitav, kuid toimiks eeskujulikult.

Loe täpsemalt
Võta ühendustUp