Logi sisse

GPS kaugjälgimineAitame Sul masinaparki ja sellega seotud kulusid kontrollida

Meie teenuseid kasutab 700+ ettevõtet
Oleme paigaldanud üle 9000 seadme
Erilahendused tellija vajadustest lähtuvalt

Geoalade kasutamine

Kasutaja saab kaardile märkida alad ning geoalade aruanne kajastab, millal tema masinad alasid külastasid ning kaua seal viibisid.

Kuidas seda keegi on kasutanud?

Maanteetransport

Rahvusvahelist vedajat huvitab, kui pikalt on tema masinad olnud Saksamaal. Miks? Euroliidu regulatsioon nõuab Saksamaal oldud aja vältel saksa miinimpalga maksmist autojuhile. Sama asi on kohe jõustumas ka Prantsusmaal ja Austrias. Selliste meetmetega kaitsevad kõrgema palgatasemega riigid oma siseturgu Ida-Euroopa vedajate invasiooni eest. Vedajal on kohustus palgaarvestust tõestada. Geoala aruanne formeerib tõestuse mõnekümne sekundiga.

Kaevandaja näide

Põlevkivi rikastustehases eraldatakse maak aherainest. Maak sorteeritakse automaatsele transportliinile, aheraine punkrisse, kust see omakorda kalluritega mäkke tagasi veetakse. Tootja maksab vedajale äraveetud mahu ning mahasõidetud kilomeetrite järgi. Vedajal on tarvidus omalt poolt kontrollida, kas arvestus on õige. Kalluri veomaht on teada. Kokku tuleb lugeda punkrist erinevatesse sihtkohtadesse tehtud reisid. Vedaja märgib kaardile geoalad.

Vabalt valitud perioodi kohta formeeritud aruanne kajastab täpselt, kui mitu külastust mingi veok tegi, kui pikk oli laadimisaeg ning millal laadimised toimusid.

Kinnisvara hooldaja näide

Kinnisvara hooldaja teostab lumetõrjet erinevate ettevõtete territooriumitel. Teenuse eest tasumine on kokkulepitud ajatariifi alusel ning teenust tuleb osutada lumikatte olemasolul automaatselt ning pidevalt. Hooldajal on tülikas pidada käsitsi arvestust, millal kellegi territoorimile siseneti, kaua töötati ja millal väljuti.

Lumelükkaja märgib kaardile erinevate firmade territooriume kujutavad geoalad. Ei mingeid akte ega aegade käsitsi fikseerimisi enam. Täpsed andmed teenuse eest arve esitamiseks formeeruvad automaatselt mõnekümne sekundi jooksul. Geoalade aruanne raporteerib, kui kaua kellegi alal koristustöid tehti.

Teenindusfirma näide

Väga sagedasti võib klientide või teenindavate sihtkohtade asukohti maha märkida ka huvipunktidena. Määrates punktile raadiuse vaatleb programm punkti ringikujulise alana ning geoalade araunne esitab kliente kajastavate punktide täpse teenindusaja, samuti saabumise ja lahkumise.

Võta ühendustUp