Logi sisse

GPS kaugjälgimineAitame Sul masinaparki ja sellega seotud kulusid kontrollida

Meie teenuseid kasutab 700+ ettevõtet
Oleme paigaldanud üle 9000 seadme
Erilahendused tellija vajadustest lähtuvalt

Millest kujuneb GPS positsioneerimise hind?

GPS kaugjälgimise hind koosneb neljast komponendist:

 • Seadmete paigaldus
 • Veebiliidese kasutamise kuutasu koos mobiilsidega
 • Seadmete maksumus väljaostul
 • Seadmete renditasu

Sõltumata sellest, kas tegemist on rendi või seadmete väljaostuga, on paigaldus alati omaette kulu. Kui seda rendi puhul eraldi välja pole toodud, tuleb hoolikalt lugeda kas rendilepingut või teenuse üldtingimusi. Sellest, kas osta või rentida, tuleb juttu allpool. Vaatleme hinnakomponente eraldi …

Millest sõltub GPS seadmete paigaldamise hind?

Ilmselt on kõige lihtsam vastus, et hind on võrdne paigalduse keerukusega. Võttes näiteks kliendi, kes soovib ainult asukoha jälgimist, siis selline enimalt tunniga tehtav paigaldus on kõige madalama hinnaga. Siin on tehnikul tarvis leida sobiv paigalduskoht seadmele ja antennidele, ühendada toide ning süütesignaal.
Järgmine keerukustase on kütusekulu mõõtmine. Tulenevalt kliendi soovist ning masina tüübist on siin vaadeldavad mitu varianti.

Sõiduautodel ja kaubikutel on otstarbekas kütuseinfo võtta CAN busilt. CAN ühendusega paigalduse teostamisele kulub keskeltläbi 1.5 tundi. Lisaks kütusetasemele saab CAN busilt näiteks ka mootori pöörded ja muud kasulikku infot. Erinevatel masinatüüpidel on ühenduskohad erinevad ning tehnikul peavad olema piisavad eelteadmised.

Ehkki ka veomasinatel kasutatakse kütusekulu kontrollimiseks sageli CAN-bus andmeid, annavad tunduvalt täpsema tulemuse autonoomsed nivooandurid. Jälgimisseadmega ühendatavad kütuseandurid on populaarsed ning leidnud laialdast kasutust raskeveokitel, ehitustehnikal, karjääritehnikal, põllumajandusmasinatel või mõnel muul eritehnikal seal hulgas ka veduritel.

Kütuseandurid

Kütuseanduri paigaldamine tähendab anduri paaki monteerimist, ühenduskaabli vedamist seadmeni, juhtmete ühendamist ning anduri kalibreerimist. Keskmine ajakulu andurite paigaldusele on 3-, 4- või 5 tundi vastavalt sellele, kas tegemist on 1-, 2- või 3-paagilise masinaga. Andurite paigaldust võivad pikendada ning kallimaks muuta segavad asjaolud, kui lisatööna tuleb näiteks eemaldada segavaid katteid või vajab mahamonteerimist isegi kütusepaak.

Erinevad lisad

Sagedasti esineb olukordi, kui klient soovib paigaldada juhituvastussüsteemi, alarmi, mingit lisaandurit, või soovib siis jälgida erinevate pardasüsteemide (kraana, webasto jne) tööd. Neil puhkudel hindame täiendava töömahu eraldi.

 • Paigaldushind on null, kui müügi objektiks on OBD-sse ehk maakeeli diagnostikapistikusse käiv seade, mille külgeühendamisega igaüks ise hakkama saab.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et paigalduse maksumus põhineb ajakulul töö teostamisele ja sõltub paigaldatavate sõlmede hulgast ning komplitseeritusest. Paigalduse maksumuse toome alati eraldi välja hinnapakkumises .

Seadmete hinnad

Seadmete hind kliendile sõltub puhtalt kliendi soovidest. Siin on oluline, et missugust funktsionaalsust seadmelt nõutakse või mis otstarbel seadet rakendatakse. Jämedalt võib hindade põhjal seadmekomplekte grupeerida järgmiselt:

 • Ainult positsioneerimine
 • Positsioneerimine + kütuseseire nivooanduritega
 • Positsioneerimine + kütuseseire nivooanduritega + kahepoolne andmeside + Garmini navigaator
 • Positsioneerimine + CAN bus kütuseseire ja muud CAN andmed
 • Positsioneerimine + CAN bus kütuseseire + sõidumeerikult andmete maha laadimine
 • IP kaitseklassiga positsioneerimisseadmed

Arvestades, et seadmekomplektidesse saab lisada erinevad lüliteid ning andureid, termomeetreid, mootori pöörete lugejaid, RFID lugejaid, klaviatuure tööolekute registreerimiseks jne, muutub erinevate kombinatsioonide hulk päris suureks.

Seadmekomplektis on kõige tähtsam komponent kontroller. Kontrollerid erinevad ükseteisest omaduste, hinna ja võimekuse poolest. Ka kõige võimekamat kontrollerit, mille külge saab ühendada suure hulga lisasid, võib kasutad ainult positsioneerimiseks, kuid kindlasti pole see optimaalne.

Isegi siis, kui eesmärgiks on madal hind, tasub pisut aega kulutada ja mõelda, kas edaspidi võiks perspektiivi olla näiteks mootori pöörete mõõtmisel või mingil teisel kasulikul omadusel. Tuleb arvestada, et kõikide kontrolleritega ei pruugi väga mitmed lisad hiljem võimalikud olla.
Nüansse on üsna palju ning seetõttu ei soovita me klientidel kunagi küsida pimesi pakkumist eelnevalt süsteemi nägemata või nende võimalustega tutvumata.

Mida sisaldab teenuse kuutasu?

Otsesõnu vastates saab klient kuutasu eest eeskujulikult toimiva teenuse koos tehnilise toe ja pidevate edasiarendustega. Samuti on kuutasu sisse arvestatud SIM kaardi kulu. Kaugjälgimisteenuset osutamine tähendab teenuse pakkujale märkimisväärset vastutust. Teenuse kägushoidmine nõuab pidevat tööd ja ressurssi. Märksõnad, mida tuleks arvestada kuutasu olemuse mõistmisel, on järgmised:

 • Serveripargi haldamine
 • Tarkvaraplatvormi 24/7 stabiilne toimivus
 • Süsteemi 24/7 ülalhoidmine
 • Andmete ja süsteemikomponentide varundamine ja taastamine
 • Teenuse turvalisuse tagamine
 • Tehniline ja analüütiline tugi
 • Süsteemi pidev edasiarendamine
 • Lisamoodulite väljatöötamine
 • Kliendi rahulolu
 • Süsteemi kasutusmugavus

Teenuse kuumaks sõltub kliendile aktiveeritud tarkvaramoodulitest. Tavapärase positsioneerimise ja kütuseseire kõrval leiavad rakendamist veel broneerimine, ruuting, kahepoolne side autojuhtidega, sõidumeerikult failide kopeerimine, andmeintegratsioon, tööülesannete etteandmine, juhtide tuvastamine jne. Moodulite aktiveeritusest lähtuvalt on tarbitav funktsionaalsus suurem ja see omakorda nõuab rohkem tehnilist ja analüütilist tuge. Niisamuti esitab laiem funktsionaalsus kõrgemaid nõudeid tehnilise toe operatiivsusele.
Teenuse kuumaks sisaldab SIM kaardi tasu. Sõltuvalt sellest, kus masinad liiguvad, rakendatakse erinevaid tariife. SIM kaardi tasu on fikseeritud kolme erineva piirkonna tarbeks: kohalik, euroliit ja riigid väljaspool euroliitu. Klient ei pea SIM kaartide pärast muretsema, need organiseerime ja paigaldame ise.

Seadmete renditasu

Alati on seadmeid võimalik kas tähtajatult või mingiks perioodiks rentida.

Rendi puhul tutvuge eelnevalt rendilepingu ja teenuse üldtingimustega ning pöörake eeskätt tähelepanu rendi lõpetamise tingimustele.

 • Rentida ei saa kütuseandureid, kuna nendel puudub järelturg.

Seadmete rendihinnad on erinevad ning sarnaselt väljaostetavatele seadmetele sõltuvad need konkreetse seadme võimekusest või väärtusest. Rendihind ei sisalda paigalduse maksumust.

Teenusepakkuja on investeerinud rendiseadmetesse. Teenusepakkuja määrab rendi tasuvusaja, milleks tüüpiliselt arvestatakse 1.5 kuni 2 aastat. See on aeg, mille jooksul klient maksab teenusepakkujale kinni seadme omahinna ning kasumimarginaali. Seade ise jääb aga alatiseks teenusepakkuja omandisse.

Võta ühendustUp