Logga in

GPS-spårningHåll koll på fordonsflottan, nyckeltal och kostnader för dina fordon

Tjänst login

Logga in på det nya webbgränssnittet från toppen av sidan.

Vi projekterar och tillverkar GPS/GPRS-styrenheter och tillbehör till dessa

Vi utarbetar programvara för spårningstjänster som hjälper att övervaka fordon både i realtid och i efterhand

Våra tjänster används av över 700 olika företag, vi har installerat över 9000 enheter

Våra kundberättelser

Delad användning av bilar är en utmärkt möjlighet till optimering av ett företags fordonsflotta. Effekten är garanterad, oavsett om fordonsflottan består av 10 eller 100 enheter.

Målsättning: En av målsättningarna för Gotlands region är att höja dess ekologiska hållbarhet. I detta syfte inleddes en statlig upphandling för fjärrövervakning av kommunens 300 transportenheter och optimering av relaterade kostnader.

Lösning: Metrotecs lösning möjliggör att under bokningsperioden styra fordonets centrallås och larmsystem via en mobiltelefon. Användaren kan boka ett fordon för en viss period med hjälp av en smartphone eller dator. Den smarta extralösningen undviker trassel med överlämnande av nycklarna och håller hela processen synkroniserad och under kontroll.

Rapporten för bokningssystemet ger en bra översikt över utnyttjandet av gemensamma resurser.

För att fastställa den reella bränsleförbrukningen för lok från USA utrustades de 2004-2005 med GPS-baserad fjärrspårnings- och bränslemätningsutrustning. Tidigare hade man tillämpat förbrukningsnormer baserade på tidigare drift som inte var objektiva.

Målsättning: Kombinationen av ej ändamålsenlig bränsleförbrukning, teamets körskicklighet, renoveringar av infrastruktur och fartbegränsningar gjorde ofta att den genomsnittliga maximala bränsleförbrukningen varierade nästan dubbelt när olika lok eller perioder jämfördes: från 600 liter till 1100 liter per 100 km.

Lösning: För ett objektivt mätresultat behövde man först utesluta osäkerheten och övervakningslösningen fokuserade på identifiering av förluster. Systemet utarbetades så att ett larm aktiverades under lokets rörelse om bränsleförbrukningen överskred det maximala genomsnittsvärdet.

Resultat: Med hjälp av registrerade uppgifter från övervakningssystemet har man idag reducerat förbrukningsnormerna med flera gånger. Så uppnådde man år 2006 en bränslebesparing på 15% som motsvarade ca 10 miljoner estniska kronor.

F-Track webbgränssnitt

Positionering

 • Alla maskiner på en karta
 • Olika kartbaser
 • Adressökning
 • Möjligheten att skapa intressepunkter (POI)
 • Uppspelning av körningar

Kontinuerligt uppdaterad information i realtid om maskinernas läge och om de är upptagna eller inte. En klar översikt över körande och stående, upptagna och lediga maskiner. Är den valda rutten och farten optimala? Hur lång var lastningstiden för lasten? Du får ett exakt svar från körningshistoriken på kartan. Eller något ännu smartare – använd spelaren och spela upp körningen!

Kommunikation med föraren

 • Garmin-navigeringsenhet
 • Angivande av målpunkter och arbetsorder
 • Tiden för ankomst till målpunkten

Den fjärrstyrda navigeringsterminalen med kartstöd i hytten möjliggör ömsesidigt datautbyte mellan föraren och kontoret. Målpunkten som har angetts på kartan på kontoret överförs till skärmen för förarens navigeringsenhet med ett musklick. Maximal tydlighet med minimal datavolym! Föraren tar emot uppdraget och navigeringsenheten leder fram honom.

 

Förutom var maskiner befinner sig och om de är upptagna ser man även information om målpunkten och tidsåtgången för arbetet. Rutten till målpunkten kan spåras i realtid. Precisa instruktioner sparar både tid och bränsle. Arbetsordern som visualiseras på kartan tillsammans med navigeringsenhetens trafikinstruktioner gör förarens arbete både enkelt och stressfritt.

Förutom automatiserade meddelanden möjliggör navigeringsterminalen även ömsesidigt datautbyte mellan föraren och kontoret. Enkel och snabb datakommunikation förbättrar förmågan att reagera på händelser – från en oväntad order till ett punkterat däck.

Bokning

 • Delad användning av fordon
 • Bokning av ett fordon för en viss förare och period
 • Under den bokade perioden kan centrallåset öppnas med förarens telefon

Delad användning är en av möjligheterna till optimering av fordonsflottan. Bokningssystemet möjliggör användaren att boka ett fordon för en period i framtiden och ger en bra översikt över utnyttjandet av de gemensamma resurserna i allmänhet.

Beroende på installationen av enheten kan centrallåset och larmsystemet styras med användarens mobiltelefon under den bokade perioden.

Grafer, tabeller, diagram

 • Klara och överskådliga
 • Dynamisk skala

För bättre överskådlighet visas jämförande uppgifter i form av tabeller. Sortering möjliggör att rangordna fordon efter bränsleförbrukning, körsträcka eller någon annan faktor.

Ofta tar grafer eller diagram överskådligheten av uppgifterna till en helt ny nivå. Man får genast klart för sig vad som pågår i bränsletanken. Dynamisk skala visar även några liters förlust tydligt.

Rapporter

 • Körrapport
 • Rapport över bränsleförbrukningen
 • Rapport över hastigheter
 • Körjournal
 • Användning av tillbehör
 • Export som .pdf, .xls, .csv

F-Track-systemet samlar kontinuerliga och högkvalitativa grunddata genom att registrera mätvärden av anslutna givare för specifika perioder, identifiera förändringar i givarvärden och 24/7 spara hela körhistoriken. Olika rapporter kan genereras genom bearbetning, filtrering och kombinering av data.

Rapporterna visar kör-, stillestånds- och väntetider, arbets- och vilotider samt körhastigheter. Även körsträckor, tankningar, genomsnittlig bränsleförbrukning per 100 km och motortimmar.

Det interaktiva användargränssnittet möjliggör att hålla körjournal, bl a baserat på vägmätaren. Användaren kan efter behov välja lämpligt exportformat för varje rapport, vare sig html, pdf, csv eller xls.

Data från lastbilens dator

 • FMS-standard för arbetsfordon
 • Bedömning av körningssätt och -stil
 • Accelereringar, inbromsningar
 • Motorvarvtal

Accelereringar, inbromsningar, användning av farthållare, motorvarvtal – dessa är faktorerna som påverkar den genomsnittliga bränsleförbrukningen. Alla vill utnyttja sin utrustning ekonomiskt och med rätt metoder. Registrerade uppgifter från fordonets dator möjliggör att utvärdera körningssätt och ansvarsfull användning av lastbilen vilket även återspeglas i bränslebesparing.

Dataexport

 • Sammankoppling av informationssystem
 • Analys av affärsprocessen enligt data från F-Track
 • Grundläggande web service-begäranden

F-Track-systemet skapar data som är precisa och pålitliga. De passar såväl för analys av affärsprocesser som för lönekalkyler. Den ekonomiska verksamheten analyseras och mäts av affärsprogramvara, lönekalkylen sköts av redovisningsprogrammet. Data från F-Track-systemet kan lika effektivt fungera som ingångsdata för båda.

F-Track API är ett praktiskt verktyg som möjliggör att enkelt koppla samman två olika informationssystem. Formulera en grundläggande databegäran och använd kvalitetsdata direkt från F-Track-systemets databas. Det kan röra sig om arbets- eller vilotid, körsträcka eller något annat. Automatisk dataimport kräver bara lite jätteenkel programmering.

Larm

 • Snabb larmgivning om något är galet
 • SMS vid bränsleförlust
 • Påminnelser om tekniskt underhåll och besiktning

Det är mycket viktigt att alltid hålla sig uppdaterad om eventuella problem. SMS-larm vid bränsleförlust anses vara det viktigaste larmet. I många fall har man lyckats gripa gärningsmannen på plats tack vare snabb respons.

Dessutom är det viktigt att få påminnelser om s k rutinmässiga skyldigheter såsom besiktning, försäkring eller tekniskt underhåll. Larmsystemet delar in dessa händelser i olika kategorier och möjliggör att meddela de behöriga personerna om dessa. Du kan ange ett obegränsat antal mottagare och koppla dem till olika lastbilar.

Genom att kombinera dessa kopplingar med olika meddelandekategorier kan du säkerställa att rätt personer snabbt får meddelanden om olika händelser via e-post eller SMS. Det kan röra sig om säkerhetslarm, bränsleförlust, administrativa meddelanden eller viktiga meddelanden från föraren.

Användarkonton

 • Obegränsat antal underkonton
 • Flexibel inställning
 • Olika rättighetsnivåer

Genom att skapa och administrera användarkonton kan du ge dina anställda, samarbetspartners eller kunder åtkomst till F-Track-systemet. Någon vill ha en rapport av en viss typ om en viss lastbil. Någon annan vill spåra en leverans. Ytterligare någon är intresserad av något annat.

Det flexibla systemet möjliggör att skapa underkonton med olika rättighetsnivåer och profiler samt koppla olika maskiner till användare. Dessutom kan man skapa gemensamma konton som förenar lastbilar av olika transportörer efter en specifik egenskap.

Geostaket

 • Polygon- eller cirkelformade
 • Vistelserapporter efter område, intressepunkt eller land
 • Meddelande när flera objekt kommer in i ett område

Med cirkel- och polygonformade områden kan på- och nedlastningsställen, täkter, åkrar och valfria andra territorier markeras på kartan. En vistelserapport över områden möjliggör att bekvämt räkna laster och mäta tidsåtgången för snöröjning, plöjning eller någon annan tjänst.

Användaren kan beställa ett meddelande när antalet maskineri ett område överskrider det angivna gränsvärdet.

Arbetsmoment

 • Registrering av upp till 19 olika arbetslägen
 • Lägena kan namnges efter eget önskemål
 • Noter kan bifogas till varje införing i den elektroniska journalen
 • Rapportuppgifter kan överlämnas till beställaren av tjänsten
 • Detaljerad översikt över förbrukad tid, hur länge en viss mekanism arbetade eller hur lång tid ett visst arbetsmoment tog
 • Registrering av varje arbetscykel med namn, start- och sluttid, tidsåtgång, plats, bränsleförbrukning, körsträcka

Hur lång är lastnings- eller väntetiden? Hur många kilometer körs tomt? Hur stor andel av arbetstiden utgörs av tomkörningar? Arbetslägesrapporten ger exakta svar till dessa frågor.

Det är ofta praktiskt att dela in leverans- eller arbetsprocessen i olika etapper och mäta tidsåtgången för på varandra följande arbetslägen. Mätning av tidsåtgången möjliggör att ta reda på vad som tiden gick åt till. Med hjälp av uppmätta resultat kan man bedöma processens effektivitet, prissätta tjänsten, utarbeta ett motiverande ersättningssystem och använda registrerade arbetslägen som underlag för arbetsjournalen.

Se även artikeln „Registrering av arbetslägen“ under rubriken Bra att veta

Identifiering av förare

 • Mätning av arbetstid utanför kontoret
 • Registrering av arbetstid vid skiftarbete
 • Användning av specialmaskiner av olika operatörer
 • Praktisk förarbaserad rapportering

Precis registrering av arbetstiden och förarbaserad rapportering är lika viktiga. Säsongsarbeten utförs oftast i flera skift. Det är ganska vanligt att specialmaskiner används av flera olika förare. En läsare som är ansluten till enheten registrerar förarens chip. Chipkoden kod är kopplad till föraren i serverns databas. Man vet alltid vem som kör en viss maskin för tillfället och vem som använde ett visst fordon tidigare.

Temperaturmätning

 • Meddelande om uppmätt temperaturgränsvärde
 • Övervakning av temperatur i lastutrymmet
 • Användning av upp till 8 temperaturmätare per enhet
 • Temperaturlogg till beställaren av transporttjänsten

Övervakning av lufttemperaturen eller larm vid uppnått temperaturgränsvärde är nödvändiga i olika områden. Metrotec möjliggör att använda upp till 8 temperaturmätare med en enhet. Den största tillåtna längden på anslutningskablar är 40m.

Diagram beskriver temperaturdynamiken i tidigare datahistorik. Datahistoriken visar tydligt när ett visst temperaturvärde blev uppmätt. När detta jämförs med körsituationen, fordonets position och data från fordonets system kan man förstå vad som berodde på vilka skäl och förhållandet mellan olika omständigheter.

Produkter

Teltonika FMB010

Enkel installation är den största fördelen med denna typ av enheter. Var och en klarar av att ansluta enheten till uttaget och man slipper kostnader på installation eller nedmontering.

Läs mer
Digital nivågivare DDLS

Givaren är en metallstång som mäter nivån i bränsletanken. Vid installation kapas givaren i mått så att 2-3 cm lämnas till tankbotten.

Läs mer
Tangentbord

Ett tillbehör för att ange maskinens arbetslägen. Knapparna växlar mellan arbetslägen så att en ny knapptryckning avbryter det tidigare läget.

Läs mer
Kontakta ossUp