Logga in

GPS-spårningHåll koll på fordonsflottan, nyckeltal och kostnader för dina fordon

Våra tjänster används av 700+ företag
Vi har installerat över 9000 enheter
Speciallösningar efter kundens behov

Vad är GPS-övervakning bra för?

GPS-spårning för bil hjälper dig att lösa oväntade situationer. Folk av den gamla skolan tycker att man alltid kan ringa om man vill veta var någon eller något är. Det stämmer visst! Men om telefonen är upptagen eller avstängd, saknar täckning, om man av någon anledning inte svarar eller bara beklagar sig när man svarar? Man känner igen känslan, eller hur?

Oavbruten tillgång till information blir allt viktigare. Om någon ständigt frågar efter besked blir det väldigt besvärligt och till och med plågsamt för båda parter. Använd GPS-fjärrövervakning i stället. Enkel och bekväm, sparar tid och nerver. En GPS-enhet installerad i fordonet vet alltid fordonets exakta position, är alltid påslagen och sänder periodiskt uppgifter till positioneringssystemets databas. Så har du alltid den nödvändiga informationen till hands när du behöver den och du är aldrig mer avhängig av någon annan.

Precis som en ekonomichef får underlag för ekonomiska beslut från företagets bokföring använder en logistiker eller tekniskchef positioneringssystemets ständigt uppdaterade positioneringsdata för att samordna fordonens arbete.

Att börja dagen med positionering av hyresmaskinerna är lika naturligt som en bulle till morgonkaffet. Det viktigaste är att se om alla maskiner är där de ska.

Andrus Danilov Andrus Danilov, försäljningschef på Baltem AS

Inga tvister

Fjärrövervakning utesluter det besvärliga behovet av att ständigt fråga föraren var han finns någonstans. Mindre stress och oro å ena sidan och ingen störning å andra sidan är bra för alla, samtidigt har man alltid översikt över arbetena.

Hur lönar positionering sig?

  • Då den enklaste uppsättningen för positionering kostar 77 euro plus en månadsavgift på sex euro lönar positioneringssystemet sig redan under den första månaden.

Erfarenheter av användning av fjärrövervakning bekräftar att företaget vinner minst 10 minuter om dagen tack vare positionering, detta motsvarar ca 100 euro i månaden vid en timkostnad på 25 euro.

Hur svårt är det att införa positionering?

Hur komplicerad installationen blir beror på enheten. Den enklaste av dessa är något större än en tändsticksask och ansluts till diagnostikuttaget. Det är lika enkelt som att ansluta en stickpropp till uttaget och var och en klarar det utan hjälp.

Efter installation tecknar man ett avtal med leverantören av positioneringstjänsten och systemet kan tas i bruk med detsamma.

Fjärrövervakning har många extramöjligheter

Med utgångspunkt i data som sänds från spårningsenheten till servern kan man upprätta rapporter över körhastigheter, körsträckor, kör- och stilleståndstider.

En bra funktion är att kunna markera områden på kartan och upprätta vistelserapporter för dessa. Enheten kan anpassas för at mäta temperaturer, bränslemängd i tanken, motorvarvtal, luckornas läge samt aktivitetsstatus av en lyftanordning, en vinsch eller något annat viktigt extrasystem. I så fall sänds även värden för alla anslutna givare till servern tillsammans med positionsdata.

Ytterligare ett funktionsområde inkluderar identifiering av förare, redovisning av arbetstid utanför kontoret, nedladdning av filer från en digital färdskrivare, ömsesidig kommunikation med föraren, automatisk sändning av fjärrövervakningssystemets data och information baserad på dessa till kundens informationssystem och mycket mer. Ju fler extrafunktioner man faktiskt utnyttjar desto större nytta för kunden.

Kontakta ossUp