Logga in

GPS-spårningHåll koll på fordonsflottan, nyckeltal och kostnader för dina fordon

Våra tjänster används av 700+ företag
Vi har installerat över 9000 enheter
Speciallösningar efter kundens behov

Bokning

En bil som står är en kostnad, en underutnyttjad bil är en lyx.

Hur och hur mycket kan delad användning av fordon bidra till kostnadsminskning på ditt företag?

Ju mindre en bil kör desto större kostnadsställe den utgör. Det kan verka som en paradox men det är sant – stillestånd drar inte in några pengar! En leasad bil som kör 10 000km per år medför 6700 euro kostnader för företaget. Varav fasta kostnader som inte beror på körsträckan utgör 85%.

Hur räknades dessa siffror fram?

Årlig körsträcka (km)500004000030000200001500010000
Kostnader relaterade till körsträckan
Bilbränsle (6l/100km, 1.05€ / l)3150252018901260945630
Tekniskt underhåll (300€ / tillfälle)1000800600400300300
Däck (400€ / omgång, omgång för 50000km)40032024016012080
Fasta kostnader
Däckbyte (40€ / tillfälle)808080808080
Trafikförsäkring (11€ / månad)132132132132132132
Kaskoförsäkring (35€ / månad)420420420420420420
Biltvätt (35€ / månad)420420420420420420
Parkering (12€ / månad)144144144144144144
Förmån (75€ / månad)900900900900900900
Operationell leasing (300€ / månad)360036003600360036003600
Totalkostnad per fordon och år1024693368426751670616706
Varav fasta kostnader569656965696569656965696
Andelen av fasta kostnader i totalkostnaden55,6%61,0%67,6%75,8%80,7%84,9%

 

Ju mindre körsträcka desto större procentandel av fasta kostnader. När man tittar på kostnadssiffrorna vill man genast fråga: är alla bilar av företaget nödvändiga? Alla vill dra ned på kostnader, förutsatt att det inte medför försämring av produktens eller tjänstens kvalitet.

Fordonets effektiva användningstid kan bedömas utifrån antalet körningar per dag, kör- och stilleståndstid, geografin för körning och stillestånd. En bra möjlighet att höja den effektiva användningstiden är att införa delad användning för underutnyttjade fordon. Så kan det visa sig att företagets vart femte eller till och med vart fjärde fordon är överflödigt. Detta betyder 6000+ € besparing per år. En besparing värd att eftersträva, eller hur?

Införande av delad användning förutsätter naturligtvis ett bokningssystem som är en av modulerna för GPS-fjärrspårning.

Bokningssystemet ger ditt företag följande möjligheter:

  • Överskådlig redovisning av delad användning av fordon i en kalendervy;
  • Bokning av ett fordon för en viss användare och period;
  • Under den bokade perioden kan centrallåset öppnas med användarens telefon;
  • Beräkning av arbetstiden utanför kontoret;
  • Rapporter och användarstatistik.

Speciella fördelar med delad användning:

  • Besparing på underhåll av fordonsflottan. Underhåll av två bilar med lika körsträcka är dyrare än underhåll av en bil med dubbelt så lång körsträcka;
  • Mindre ekologiskt fotavtryck, lägre summerat CO-utsläpp;
  • Om körningarna planeras i förväg och en målpunkt anges vid bokning så får andra som håller på att planera sina körningar automatiskt möjligheten att dela körningar. Detta höjer effekten ytterligare;
  • Körningstider blir kortare och tjänsten effektivare;
  • En bil med företagets logga som syns mycket i trafiken utgör en bra visuell reklam.
Kontakta ossUp