Logga in

GPS-spårningHåll koll på fordonsflottan, nyckeltal och kostnader för dina fordon

Våra tjänster används av 700+ företag
Vi har installerat över 9000 enheter
Speciallösningar efter kundens behov

Överföring av data mellan olika system

För detta ändamål finns Webservice som kopplar ihop olika program eller system. Webservice används för utbyte av data från olika program eller överföring av samlade data från ett system till ett annat för mer detaljerad efterbearbetning. Tänk en produktionslinje där transportbandet flyttar ett halvfabrikat automatiskt till nästa produktionssteg.

 

När kan positioneringssystemets data behövas någon annanstans?

Redovisning av arbetstid görs t ex i ett bokföringsprogram eller ett passersystem. Andra system sköter analys av arbetstiden, lönekalkyl, statistik. Så behöver man att arbetsstart och arbetsslut som registrerades av positioneringssystemet även införs i det gemensamma redovisningssystemet för arbetstid.

Det är mycket tröttsamt att manuellt läsa in arbetscyklarna för alla förare från ett system och skriva in dem, dessutom medför det risk för fel. En preliminär „save as“-sammanfattning av perioduppgifter och överföring av dessa till ett annat system är mindre arbetskrävande och ger något högre kvalitet. Men även denna metod är besvärlig – någon ska göra det fysiskt och det saknas automatisk synkronisering som är så nödvändig idag.

Brist på synkronisering leder förr eller senare till en situation där saknade eller ofullständiga uppgifter gör att något räknas fel, fel beslut fattas, missförstånd eller i värsta fall kaos uppstår. Därför är det viktigt att alla rutinmässiga och besvärliga procedurer ska skötas av lösningar i programvaran och vara så automatiserade som möjligt.

Webservice eller applikationsgränssnittet möjliggör andra system att automatiskt få tillgång till olika data formulerade av positioneringssystemet.

När kan positioneringssystemet behöva data från andra system?

Olika företag har egna ordersystem för registrering av hela processen för en produkt som levereras till eller en tjänst som tillhandahålls slutanvändaren. Processen kan inkludera vissa leveransåtgärder från punkt A till punkt B. Dessa leveransåtgärder kan i sin tur fungera som ingångsdata för positioneringssystemet som bl a möjliggör att meddela målpunkter och arbetsorder till navigeringsenheter som hjälper förare.

I så fall gör Webservice att en order som initieras av försäljaren i ordersystemet överförs automatiskt, med minimal fördröjning och oförändrat till den som verkställer ordern. Precist och snabbt.

Vilka uppgifter finns tillgängliga via Webservice?

  • Fordonets aktuella läge med hastighet, resterande bränsle och avläsning av anslutna givare
  • Valfri punkt i datahistorik (läge, hastighet, resterande bränsle, avläsning av anslutna givare)
  • Fordonens kör- och stilleståndstider med körsträcka, tidpunkter för körning och stopp samt adresser
  • Arbetscyklar av fordon och tillbehör (kran, vinsch osv) som spåras, med tidpunkter för start och stopp samt adresser
  • Tankade bränslemängder med tankningstidpunkter och -adresser
  • Meddelanden från förare via navigeringsterminaler och målpunkter/arbetsorder som sänds till förare via positioneringssystemet

Positioneringssystemet möjliggör externt angivande av målpunkter och arbetsorder. Man kan även slå till och från kontrolledningar som är kopplade till enheten (motorstopp, startblockering, centrallås osv).

 

Hur lättanvänt är applikationsgränssnittet?

Kunden ska ha klart för sig vilka data som behövs och vända sig till tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören aktiverar användning av applikationsgränssnittet för kunden.

Användning av data via applikationsgränssnittet är skyddad med kod. Nyckelkoden för användning av data skapas av kunden själv i administreringsdelen av tjänsten. Sedan formulerar kunden specifikt formaterade begäranden och skapar en mekanism i sitt eget system som anropar begäranden och sparar svaren till dessa.

Instruktioner om hur man skapar nyckelkoden och om format för begäranden kan laddas ned här.

Juhendi võtmekoodi loomiseks ja päringute formaatide kohta saada alla laadida siit.

Kontakta ossUp