Logga in

GPS-spårningHåll koll på fordonsflottan, nyckeltal och kostnader för dina fordon

Våra tjänster används av 700+ företag
Vi har installerat över 9000 enheter
Speciallösningar efter kundens behov

Geoområden

Användaren kan markera områden på kartan och rapport över geostaket (geoområden) visar när användarens fordon besökte områdena och hur länge de vistades där.

Hur har olika användare använt detta?

En internationell transportör vill veta hur länge företagets fordon befann sig i Tyskland. Varför? EU-reglerna kräver att tysk minimilön ska betalas till föraren för tiden i Tyskland. Inom kort kommer samma regel även att införas i Frankrike och Österrike. Med sådana åtgärder skyddar länder med högre lönenivåer sin inhemska marknad mot invasion av östeuropeiska transportörer. Transportören är skyldig att bevisa löneberäkningen. Rapporten över ett geoområde formulerar beviset på under en halv minut.

Exempel: gruventreprenör

På en förädlingsanläggning för oljeskiffer blir oljeskiffer separerad från stenavfall. Oljeskiffern leds till en automatisk transportlinje, stenavfall leds till en bunker varifrån det transporteras tillbaka till gruvområdet med anläggningsbilar. Producenten betalar transportören för bortforslad volym och körsträcka. Transportören behöver kontrollera tillverkarens redovisning. Transportvolymen av en anläggningsbil är känd. Nu behöver man räkna körningar från bunkern till olika målpunkter. Transportören anger geoområden på kartan.

 

En rapport över en valfri period visar exakt hur många besök en viss lastbil gjorde, hur länge lastningen varade och när lastning utfördes.

Exempel: fastighetsskötsel

Ett skötselbolag utför snöröjning på tomter av olika företag. Betalning sker enligt överenskommen timpris och tjänsten ska tillhandahållas automatiskt och kontinuerligt medan det finns snö. Det skulle vara svårt för bolaget att manuellt redovisa tiden för ankomst till en viss tomt, hur länge man arbetade och när man lämnade stället.

Snöröjaren anger geoområden på kartan som motsvarar tomter av olika företag. Inga kvitton krävs och tider behöver inte skrivas in för hand. Exakta uppgifter för fakturering av tjänsten formuleras automatiskt på under en halv minut. Rapporten över geoområden anger hur lång tid snöröjningsarbetet tog på en viss tomt.

Exempel: serviceföretag

Adresser av kunder eller ställen där service tillhandahålls kan ofta även anges som intressepunkter. När man anger en radie för punkten behandlar programmet punkten som ett cirkelformat område och rapporten över geoområden anger den exakta servicetiden för punkter som motsvarar kunder samt tidpunkter för ankomst och avfärd.

Se användningsinstruktionerna för hur man anger områden på kartan och hur rapporter formuleras

 

Kontakta ossUp