Logga in

GPS-spårningHåll koll på fordonsflottan, nyckeltal och kostnader för dina fordon

Våra tjänster används av 700+ företag
Vi har installerat över 9000 enheter
Speciallösningar efter kundens behov

Hur prissätts GPS-positionering?

Kostnaden för GPS-fjärrövervakning avgörs av fyra komponenter:

 • Installation av enheter
 • Månadsavgift för användning av webbgränssnittet inkl mobil kommunikation
 • Priser på enheter vid köp
 • Hyra för enheter

Installationskostnaden blir aktuell oavsett om man hyr eller köper enheter. Om det inte genast är uppenbart, läs noga igenom hyresavtalet eller de allmänna villkoren för tjänsten. Valet mellan hyra och inköp diskuteras nedan. Låt oss först granska var kostnadskomponent för sig…

Vad avgör installationskostnaden för GPS-enheter?

Det enklaste svaret är nog att priset beror på hur komplicerad installationen är. Om kunden t ex bara vill använda positionsövervakning så tar installationen högst en timme och kostnaden blir minimal. I så fall behöver installatören hitta en lämplig installationsplats för enheten och antenner samt ansluta strömförsörjningen och tändningssignalen.

Den näst avancerade nivån är mätning av bränsleförbrukning. Flera varianter finns att välja mellan, beroende på kundens önskemål och fordonstyp.

Vid person- och skåpbilar är den mest praktiska lösningen att exportera bränsledata från CAN-bus. Installation med CAN-anslutning tar i genomsnitt 1,5 timmar. Förutom bränslenivån kan man t ex ta reda på motorvarvtal och andra nyttiga uppgifter via CAN-bus. Anslutningarna är placerade olika vid olika fordonstyper och installatören behöver ha tillräckliga kunskaper om dessa.

Data från CAN-bus används även ofta för kontroll av bränsleförbrukning vid lastbilar men autonoma nivågivare ger faktiskt betydligt precisare resultat. Bränslegivare som ansluts till övervakningsenheten är populära och används ofta på tunga lastbilar, bygg- och anläggningsmaskiner, maskiner som används i täkter, jordbruksmaskiner eller annan specialutrustning, bl a lok.

Bränslegivare

Installation av en bränslegivare innebär montering av givaren i tanken, dragning av anslutningskabeln till enheten, anslutning av kablar och kalibrering av bränslegivaren. I genomsnitt tar givarinstallation 3, 4 eller 5 timmar, beroende på om fordonet har 1, 2 eller 3 tankar. Givarinstallation kan förlängas och försvåras av olika hinder, t ex om hindrande täckplåtar eller till och med bränsletanken behöver monteras ned.

Olika tillsatser

Ofta vill kunden installera ett identifieringssystem för förare, larm eller någon extra givare eller övervaka funktionen av olika system på fordonet (lyftkran, webasto osv.). I så fall bedömer vi den tillkommande arbetsvolymen separat.

 • Installationskostnaden är noll om det gäller försäljning av en enhet som ansluts till OBD (s k diagnostikuttag); detta klarar var och en själv.

Sammanfattningsvis kan man säga att installationskostnaden utgår från tidsåtgången för arbetena samt antalet enheter som installeras och hur avancerade de är.
Installationskostnaden anges alltid separat i våra offerter.

Priser på enheter

Priser på enheter för kunden avgörs uteslutande av kundens önskemål. De beror på vilken funktionalitet som krävs av en enhet eller vilket ändamål den ska användas för. I allmänhet kan enhetssatser delas in i följande prisgrupper:

 • Endast positionering
 • Positionering + bränsleövervakning med nivågivare
 • Positionering + bränsleövervakning med nivågivare + ömsesidig datakommunikation + Garmin-navigeringsenhet
 • Positionering + bränsleövervakning via CAN-bus och andra CAN-data
 • Positionering + bränsleövervakning via CAN-bus + kopiering av kördata från färdskrivaren
 • Autonoma batteridrivna positioneringsenheter
 • IP-klassade positioneringsenheter

Med tanke på att enheter kan kompletteras med olika brytare och givare, temperaturmätare, varvtalsmätare, RFID-läsare, knappsatser för registrering av arbetslägen osv blir antalet olika kombinationer ganska stort.

Den viktigaste komponenten i en enhetssats är styrenheten. Styrenheter har olika egenskaper, pris och kapacitet. Även den mest avancerade styrenheten som möjliggör anslutning av många olika tillbehör kan endast användas för positionering men detta är absolut inte optimalt.

Även när man prioriterar lågt pris är det bäst att ta lite tid på sig och fundera över om man i framtiden kunde dra nytta av mätning av motorvarvtal eller någon annan praktisk funktion. Observera att varje styrenhet inte nödvändigtvis kan kompletteras med valfritt tillbehör i efterhand.

Det är just därför vi aldrig rekommenderar kunder att bara fråga om offert utan att ha sett systemet eller lärt känna dess olika möjligheter. Detta med förbehåll för särskilt medvetna kunder, förstås.

Vad ingår i månadsavgiften för tjänsten?

Enkelt sagt får kunden en välfungerande tjänst med tekniskt stöd och kontinuerlig uppgradering för månadsavgiften. Månadsavgiften inkluderar även kostnaden för SIM-kortet.

Fjärrövervakning innebär ett stort ansvar för en tjänsteleverantör som själv utvecklar och driver sin plattform. Nyckelorden är följande:

 • Administrering av servrarna
 • Stabil funktion av programvaruplattformen 24/7
 • Systemdrift 24/7
 • Backup och återställande av data och systemkomponenter
 • Säkerhet
 • Tekniskt och analytiskt stöd
 • Kontinuerlig vidareutveckling av systemet
 • Utarbetande av extramoduler
 • Kundnöjdhet
 • Användarvänlighet av systemet

Månadsavgiften beror på hur många programvarumoduler har aktiverats för kunden. Förutom vanlig positionering och bränsleövervakning använder kunder även bokning, routing, tvåvägskommunikation med förare, kopiering av filer från färdskrivare, dataintegrering, arbetsorder, identifiering av förare osv. Aktivering av fler moduler betyder ökad funktionalitet som i sin tur kräver mer tekniskt och analytiskt stöd. Större funktionalitet ställer även högre krav på snabbt tekniskt stöd.

Månadsavgiften inkluderar avgift för SIM-kort. Olika satser tillämpas beroende på var fordonen används. SIM-kortavgifter har fastställts för tre olika regioner: lokal, EU och f d OSS-länder. Vi tillhandahåller SIM-korten så kunden behöver inte oroa sig över dem. Priser som vi har avtalat med vår egen tjänsteleverantör uppfyller GPS-enheters behov.

Hyra för enheter

I stället för köp kan man alltid hyra enheter, antingen tills vidare eller för en viss period.

Läs igenom hyresavtalet och de allmänna villkoren för tjänsten i förväg och var särskilt uppmärksam på uppsägningsvillkoren.

 • Bränslegivare kan inte hyras eftersom de saknar eftermarknad.

Olika hyrestariffer gäller och liksom vid köp beror de på kapaciteten eller värdet av en specifik enhet. Installationskostnaden ingår inte i hyran.

Tjänsteleverantören har investerat i hyresutrustningen. Avkastningstiden kalkyleras internt i företaget. Den typiska avkastningstiden är 1,5 till 2 år. Under denna tid betalar kunden ett belopp som täcker självkostnadspriset ökat med en viss fastställd vinstmarginal. Tjänsteleverantören behåller hela tiden äganderätten över enheten.

Kontakta ossUp