Logga in

GPS-spårningHåll koll på fordonsflottan, nyckeltal och kostnader för dina fordon

Våra tjänster används av 700+ företag
Vi har installerat över 9000 enheter
Speciallösningar efter kundens behov

Redovisning av motortimmar, fjärrspårning av tunga maskiner

Som man vet bygger drift och underhåll av tunga maskiner på traktortimmar. Arbetskapaciteten och det allmänna skicket av en utrustningsenhet utvärderas utifrån arbetade traktortimmar.

Genomsnittlig bränsleförbrukning uttrycks i liter per motortimme. Men hur registrerar man värden för motortimmar, med vilka intervall sänds de till teknikchefen, hur bearbetas de sedan? Kan du påstå att du har fullständig översikt över maskinens arbetsprocess och kan vid behov spåra valfri tidpunkt eller valfritt arbetsmoment? Detta är viktigt eftersom kunskaper om detaljer möjliggör att förstå situationen bättre i efterhand och att lösa varje tvist.

Även om man vet att t ex N timmar arbetades under en månad så har man ingen information om arbetstimmarnas effektivitet. Det är emellertid det som är viktigt för kostnadseffektiv verksamhet.

Använd fjärrspårning! Systemet för fjärrövervakning registrerar periodiskt maskinens arbetsläge, fastställer antalet motortimmar vid var tid och tar även reda på om motorn arbetar på tomgång eller intensivt.

Så kan du lösa tvister och förebygga problem. Du har alltid precisa rapporter till hands när du behöver dem. Fjärrövervakning underlättar förvaltning av utrustningen, gör den regelbunden och sparar tid.

Ökad vinst

Det är ingen nyhet att det råder tuff konkurrens i praktiskt taget varje bransch vilket gör det svårt att tjäna någon vinst. Om snabb höjning av intäkterna inte lyckas så behöver man bättre kontroll över kostnaderna. Bränsle och värdeminskning är viktiga kostnadsställen när det gäller tung utrustning. Med fjärrövervakning har du effektiv kontroll över varje förbrukad liter av bränsle och varje arbetsminut

Värde genom kontroll

„I Metrotecs webb kan jag se alla stilleståndstimmar på tomgång och timmar av intensivt arbete. Alla maskiner kan även positioneras exakt med GPS-enheten, så jag får en glasklar översikt över vad som pågår på plats,“ förklaras fördelarna med lösningen av ägaren av ett grävmaskinföretag.

 

  • Registrering av motorvarvtal möjliggör att förstå vad man gjorde under arbetstimmarna och om tiden utnyttjades ändamålsenligt.
  • Föraren kan inte längre lämna motorn på tomgång och gå iväg.

Tomgångsrapporten anger tydligt onödig bränsleförbrukning och tiden för „förkortat“ serviceintervall. Normalt tänker man på vidareförsäljning redan när man köper utrustningen.

Det är värt att notera att en typisk tomgångstid på 20 procent minskar automatiskt det framtida försäljningsvärdet och fjärrövervakning hjälper att hålla försäljningsvärdet på en högre nivå.

Automatiska rapporter

Rapporter är alltid nödvändiga. Arbetstid, löner och kostnader redovisas med utgångspunkt i rapporter. Har du någonsin räknat ihop hur arbetskrävande det är att varje månad samla ihop uppgifter, för att inte tala om tidsåtgången för inmatning av siffror? Och vad händer om man inte upptäcker ett eventuellt fel?! Fjärrspårningen registrerar början och slutet av arbetscyklar med en sekunds precision och gör aldrig några misstag vid summering eller subtraktion. Du behöver inte längre slösa någon tid på att själv sköta detta eller tjata på andra om saken. Rapporter finns alltid till hands just när de behövs.

 

Tvistlösning, förebyggande av problem

Du känner säkert till en situation där beställaren vill veta det exakta priset på ett uppdrag men arbetsvolymen är svår att uppskatta. Fjärrövervakning mäter tidsåtgången felfritt och möjliggör att meddela den till beställaren för större transparens av processen. Precision kännetecknar en professionell uppdragstagare. Kunden är tacksam för detta i förväg och blir mer kompromissvillig. Du kan alltid kontrollera i efterhand när något ägde rum, vare sig arbetsstart, -slut, -paus eller något annat, och tvister kan lösas snabbt och sakligt.

 

Automatiska påminnelser om service

Efterlevnad av föreskrivna serviceintervall är förutsättningen för bra hållbarhet av varje maskin. Erfarenheterna har visar att underlåtenhet att följa serviceintervall leder till betydliga reparationskostnader och har till och med gjort tillverkargarantin ogiltig. Slarv med maskinunderhåll kan orsaka förlust på flera tusen euro.

Intervallen kan redovisas i Excel, många ägare av tung utrustning gör det. Alla förstår att manuell inmatning medför risk för fel, för att inte tala om tidsåtgången på det kontinuerliga, besvärliga arbetet, och så kan tekniskt underhåll bli försenat.

Fjärrövervakningssystemet fungerar som en väckarklocka som underrättar behöriga personer när vissa inställda tidpunkter närmar sig. Systemet redovisar tiderna kontinuerligt, fungerar pålitligt 24/7 och glömmer aldrig något eller någon.

  • Efterlevnad av serviceintervall för tunga maskiner garanterar en lång livslängd för varje maskin.
  • Underlåtenhet att utföra serviceåtgärder i tid kan leda till förlust på flera tusen euro.

Arbetstimmar kan förstås redovisas i Excel i stället, många ägare av tung utrustning gör det. Det är emellertid varken den mest precisa eller den säkraste lösningen.

T ex kan de anställda lätt göra fel vid ifyllandet av Excel-tabellen och det kan hända att man inte märker servicepåminnelserna. Manuell redovisning av arbetade motortimmar innebär tröttsam och tidskrävande inmatning av uppgifter.

Hur stor blir besparingen?

Kontroll över och 10% minskning av tomgångstiden betyder redan 10% högre restvärde (flera tusen euro) per utrustningsenhet. När du inte längre behöver slita med rapporterna eller tjata på andra om detta blir tidsbesparingen 2-3 timmar (100 euro) per månad och utrustningsenhet. Bränslebesparingen på reducerad tomgång motsvarar 25 euro per månad. Det positiva med rätt serviceintervall, precisa rapporter, förebyggda problem och lösta tvister är svårt att uttrycka i pengar.

Kontakta ossUp