Logga in

GPS-spårningHåll koll på fordonsflottan, nyckeltal och kostnader för dina fordon

Våra tjänster används av 700+ företag
Vi har installerat över 9000 enheter
Speciallösningar efter kundens behov

Registrering av arbetslägen

Precis mätning och analys är förutsättningen för effektivitetshöjning. Man börjar med att dela in arbets- eller serviceprocessen i olika arbetslägen. Indelning av olika lägen, deras namn och antal bestäms sedan individuellt.

Precis registrering av övergångstidpunkter är viktig; för detta ändamål används ett tangentbord som kopplas till styrenheten som ett tillbehör. Mätning av längder av olika arbetslägen hjälper att förstå hur tiden utnyttjades. Förutom längden är varje arbetsläge kopplad till respektive körsträcka, bränsleförbrukning och kartstöd. De uppmätta värdena möjliggör att utvärdera processens effektivitet, prissätta tjänsten, utarbeta ett motiverande lönesystem och använda registrerade arbetslägen som bas för arbetsjournalen. Sedan beslutar varje företag själv hur processen kan förbättras med hjälp av de registrerade resultaten.

Hur har olika användare använt detta?

  • En byggentreprenör

En byggentreprenör har delat in transportprocessen för material enligt följande: körning med och utan last, på- och nedlastning, köande, vilotid.

Datahistorik om arbetslägen med kartstöd anger olika arbetslägen tydligt. Man ser klart och otvetydigt när och var arbetsläget ändrades och hur länge det varade. Eventuella stopp bevisas tydligt av datahistoriken.

Rapporten anger genomsnittliga dagliga tidsåtgånger för olika arbetslägen under den valda perioden vilket möjliggör ägaren att genast utvärdera arbetseffektiviteten.

Rapporten har en separat rad för varje arbetsläge som användaren kan komplettera med egna uppgifter. När man lägger till information om beställaren, tjänsten eller det levererade godset på lämpliga rader fungerar rapporten som journal och kan användas som ingångsdata för faktureringsprogrammet. Ingen rad lämnas ut, varje öre blir debiterat.

Järeltöötluse eesmärgil saab tööolekute aruannet eksportida kliendi enda majandustarkvarasse. Vaata ka artiklit “Andmete laadimine ühest süsteemist teise

  • Ambulans

Först ska responstiden och framkörningstiden mätas exakt. Dessa registreras under arbetslägen.

På en larmcentral utgår man från den fastställda tidpunkten för anropet enligt det mottagna nödsamtalet. I efterhand granskas servicen kritiskt och responsen analyseras tillsammans. Rutinen fungerar kontinuerligt, man anmärker på varje dröjsmål och säkerställer således bättre beredskap och kortare responstider. Dessutom kan operatören se teamets arbetsläge i realtid med hjälp av olika färger på punkten på kartan.

  • En transportör av flytande bränsle

En transportör av flytande bränsle är intresserad av att nedlastning av bränsle på bensinstationer ska ske så snabbt som möjligt.

Vidare är det viktigt att enkelt kunna kontrollera platser och tidpunkter för nedlastning. Här använder man inte tangentbordet utan signaler kopplas till styrenhetens ingångar för att visa om lastningspumpen är påslagen och släpets sidoluckor öppnade. Med ett musklick på rapportraden kan logistikern enkelt se om pumpens arbetscykel (dvs nedlastningsstället) stämmer överens med beställarens adress. Rapporter om händelser som återspeglar pumpens arbete och sidoluckornas läge överförs automatiskt till kundens affärsprogramvara där de jämförs med lastningstider enligt ordersystemet. Så filtrerar man ut händelser som avviker från tidsschemat. Snabb nedlastning förkortar stilleståndstiden vilket i sin tur innebär förhöjd transportkapacitet, större intäkter för företaget och högre ersättning för föraren.

  • En transportör av sågvirke

En transportör av sågvirke vill först och främst leverera till så många kunder som möjligt under en dag.

Förutom körtiden är det viktigt att ta reda på tidsåtgången för på- och nedlastning med lyftkranen på fordonet och lastningstidens andel av tiden på plats. Signaler för hydraulpumpen och lyftkranen har kopplats till enheten för att mäta arbetet under stillestånd. Enheten registrerar förändringar i de båda mekanismernas arbetsstatus med största precision. Rapporten anger tydligt perioder när hydraulpumpen arbetar på tomgång och nöts i onödan. Dess livslängd kan förlängas om man ingriper i tid. Lyftkranens arbete är tidskritiskt. Om rapporterna visar att arbetstiden är för lång granskar man situationen och inför vid behov ändringar i arbetsprocessen som resulterar i kortare lastningstid och förhöjd servicekapacitet i allmänhet. Kartstöd möjliggör att kontrollera om nedlastningen ägde rum på rätt adress och/eller vid rätt tidpunkt enligt överenskommelse med kunden.

Kontakta ossUp